Bel ons: 0294 - 415 151
Openingstijden: Ma t/m Do 08:30 - 17:00, Vrij 08:30 - 15:00
Facebook Twitter Google+

nl en

Leveringsvoorwaarden

Supplement V4-2015 / Leverings- en Betalingsvoorwaarden Gebrema Handelsonderneming BV Weesp

Aanvullend op de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Metaal- en de Elektrotechnische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 April 2010 order nr 29 / 2010 uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, luiden onze Leverings- en Betalingsvoorwaarden als volgt:

Aantallen:
Wij behouden ons het recht voor 10% meer- of minder te leveren dan door de afnemer / opdrachtgever is besteld.

Afroeporders:
Artikelen die speciaal voor de afnemer / opdrachtgever zijn besteld of op voorraad zijn genomen voor een zogenaamde ‘afroeporder’ dienen binnen een termijn van 12 maanden na plaatsing van de afroeporder resp. beschikbaar zijn van de goederen, door de afnemer / opdrachtgever te worden afgenomen.

Artikelen die speciaal voor de afnemer / opdrachtgever zijn besteld of aangemaakt, worden door ons niet retour genomen.

Verpakkingseenheden:
In de regel zijn onze artikelen grootverpakt. In overleg zijn andere verpakkingseenheden en –voorschriften op wens van de afnemer / opdrachtgever mogelijk.
Wij behouden ons het recht voor om in bepaalde gevallen af te wijken van de bestelhoeveelheid. Met name bij de kleinere diameters, M 3 t/m M 6, kunnen wij om economische redenen van het bestelde aantal afwijken.

Franco leveringen:
Zendingen binnen Nederland geschieden franco indien de waarde van de levering het bedrag van € 450,00 ex BTW overschrijdt.
Zendingen met een waarde minder dan € 450,00 krijgen een verzendtoeslag van € 15,00.
Zendingen met een waarde minder dan € 150,00 krijgen een kleinorder toeslag van € 12,50 naast de niet franco toeslag van € 15,00.

Vaste verzenddagen:
Onze verzenddagen zijn Maandag – Woensdag – Vrijdag. In overleg kan hier van worden afgeweken.

Verzending:
Orders genoteerd voor 12:00 uur kunnen in de regel nog dezelfde dag, indien de goederen op voorraad zijn, verzonden en de volgende dag geleverd worden. Dit geldt voor onze maandag en woensdag verzenddag. Voor de vrijdag geldt: Orders die op op donderdag voor 12:00 worden besteld kunnen op vrijdag verstuurd worden ( mits voorradig).

Spoedorders:
Spoedorders, dat wil zeggen, zendingen die binnen 24 uur, vóór een vooraf bepaald tijdstip dienen te worden afgeleverd kunnen in overleg, tegen dan te bespreken condities worden uitgevoerd. 

Betalingstermijn:
Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen ná facturatie door ons ontvangen te zijn. In overleg is een betalingskorting mogelijk indien de afnemer binnen een kortere termijn wenst te betalen. Andere betalingstermijnen dan hier genoemd: Uitsluitend in overleg.

Reclames/klachten over de geleverde goederen:
Reclames dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld, onder opgave van het paklijstnummer en artikelcodering. De ontvanger dient bij de aflevering van de zending het aantal colli te vergelijken met de gegevens op de vrachtbrief of andere meegezonden documenten. Bij constateringen van afwijkingen en/of beschadigingen dient de ontvanger dit op de vrachtbrief aan te tekenen.

Retourzending:
Geleverde artikelen worden niet door ons terug genomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Retourzending dient franco te geschieden. Wij zijn gerechtigd 25% van de waarde van de retourzending, met een minimum van € 50,00 in rekening te brengen wegens behandelingskosten.

Artikelen die speciaal voor de afnemer / opdrachtgever zijn besteld of aangemaakt worden in de regel door ons niet retour genomen.

Eigendomsvoorbehoud:
Zolang de goederen niet zijn betaald blijft het eigendomsrecht bij Gebrema Handelsonderneming BV.

Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Gebrema Handelsonderneming BV is lid van belangenorganisatie FNV-CWM. een Hoku Groep onderneming